Kandidaat-bestuursleden gevonden…

Een van de taken van het interim-bestuur, conform de aanbevelingen van de Commissie van Goede Diensten,  was het formeren van een nieuw bestuur op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Inmiddels heeft een aantal leden te kennen gegeven zitting te willen nemen in het bestuur en zijn er verkennende gesprekken geweest met een aantal leden van het huidige bestuur.
De taakverdeling (wie worden het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester) is uiteraard ook aan de orde geweest.
We hopen in de uitnodiging voor de ALV op 20 mei aanstaande met een concreet voorstel te komen.

Kandidaat-bestuursleden gevonden…
Schuiven naar boven