Jubileumbord aangeboden door een drietal leden: Bedankt!

Bord 100 jarig bestaan!

Op ons eigen schiphuis siert thans een prachtig bord verwijzend naar het 100-jarig bestaan van onze vereniging.
Het bord is aangeboden door Willem Jouwstra, Henk Visser en Tjisse Bergsma.
De heren zijn veelvuldig te vinden binnen de verenigingshaven en helpen de vrijwilligers ( ze noemen zich ook “vrijwilligers” van de “vrijwilligers” ) daar waar ze kunnen. Niets is hen teveel!

Willem, Henk en Tjisse: heel veel dank voor dit prachtige initiatief!

bestuur L.W.S.

 

 

Jubileumbord aangeboden door een drietal leden: Bedankt!
Schuiven naar boven