Interim-bestuur maakt kennis met kandidaat-bestuursleden!

 

 

 

Gisteravond hebben de kandidaat-bestuursleden de laatste bestuursvergadering van het huidige interim-bestuur bijgewoond.
Doel: kennis maken en overdracht van lopende zaken.
Dit om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Uiteraard dient de Algemene Ledenvergadering op 20 mei aanstaande in te stemmen met de voordracht van het interim-bestuur.
Het is een hele goede zaak dat er leden zijn gevonden die een bestuursverantwoordelijkheid op zich willen nemen.
De uitdagingen voor het nieuwe bestuur, gelet op alle ontwikkelingen, zijn namelijk groot.

Interim-bestuur maakt kennis met kandidaat-bestuursleden!
Schuiven naar boven