Informatie

De verenigingshaven bevindt zich aan de Wijde Greuns nabij het van Harinxmakanaal. De vaarafstand naar Earnewâld en Grou bedraagt ruimt anderhalf uur en loopt via de Staandemastroute.

De haven beschikt over open en overdekte ligplaatsen en zijn alles voorzien van elektriciteit. Op enkele plaatsen zijn ook wateraftappunten aanwezig. Tevens is er voldoende parkeergelegenheid op het terrein de Stichtingshaven. Het parkeerterrein is alleen toegankelijk met behulp van een toegangspas, te verkrijgen tegen betaling bij het Havenkantoor.

Prijzen ligplaatsen:

  • Open ligplaatsen – vanaf € 11 per vierkante meter per jaar
  • Schiphuizen – vanaf € 18.50 per vierkante meter per jaar
  • Overdekte winter- en zomerstalling – vanaf € 33 per strekkende meter per half jaar

Alle ligplaatsen hebben een zogeheten ‘langssteiger’.

Schuiven naar boven