Huishoudelijk- en Haven Reglement en Clubboek 2019.

Het door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerde nieuwe Huishoudelijk- en Havenreglement is geplaatst op de site onder het kopje “Verenigingsinfo”.
Daar treft u ook het Clubboek 2019 aan.

Huishoudelijk- en Haven Reglement en Clubboek 2019.
Schuiven naar boven