Hoog water

Beste leden van LWS en schiphuis eigenaren.

De laatste tijd en komende tijd is er een extreem hoge waterstand in onze haven en andere wateren.

Hierdoor hebben de havenmeester en voorzitter de stand opgenomen en hier en daar de trossen wat los moeten gooien om schade aan touwen en steigers te voorkomen.

Aangezien er een nog hogere stand wordt verwacht vragen wij u om dit zelf in de gaten te houden.
Schade aan uw boot ontstaan door dit fenomeen is uw eigen risico. Hetzelfde geldt voor schade door te strakke lijnen aan de haven eigendommen welke ook onder de verantwoording van de boot eigenaren valt.
Kijk ook in deze natte en koude tijden regelmatig bij uw boot omdat de weersomstandigheden in deze tijden onvoorspelbaar zijn. Alleen te plekke kunnen de gevolgen hiervan geconstateerd worden en kan er actie ondernomen worden
Fijne dagen gewenst en een voorspoedig 2024.
Het bestuur LWS.
Hoog water
Schuiven naar boven