Het nieuwe interim-bestuur

Op de site, onder het “kopje” bestuur treft u de namen en functies aan van het op 21 mei jongstleden aangetreden interim-bestuur.

Tjalling, Paul, Ria en Hubert zijn bereikbaar middels: info@lwsleeuwarden.nl

Het nieuwe interim-bestuur
Schuiven naar boven