Havenreglement

 

Havenreglement

Alle leden die een ligplaats huren dienen zich te conformeren aan het Havenreglement.
Het huidige reglement is. na zo zoveel jaren,  weer toe aan aanpassing aan deze tijd en omstandigheden.
Toch willen wij leden wijzen op de rechten en plichten, voortvloeiend uit het huidige reglement.
Het bestuur is voornemens om op zeer korte termijn, samen met de Havenbeheerders,  alle LWS-schiphuizen te bezoeken om te beoordelen of het Havenreglement in acht wordt genomen.
Is dit niet het geval dan wordt contact opgenomen met het desbetreffende lid.

Havenreglement
Schuiven naar boven