Gelukkig 2019

Het bestuur van de Vereniging Leeuwarder Watersport wenst haar leden een gelukkig en gezond 2019 toe.
Behouden vaart!

Gelukkig 2019
Schuiven naar boven