Fijne Feestdagen!

free-wallpapers-happy-new-year1

Het jaar zit er bijna op. Voor de LWS een turbulent jaar. Na een onrustige periode (bestuursperikelen) is eind mei een interim-bestuur aangetreden.
Met veel elan hebben zij, met behulp van vele vrijwilligers, ongelooflijk veel werk verzet.
In een kort tijdsbestek is het clubboek uitgebracht, zijn er activiteiten op touw gezet, zijn de leden- en financiële administratie bijgewerkt en is het feest ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan gevierd. Ook voor de komende maanden staan leuke bijeenkomsten gepland.
Het interim-bestuur en de procesbegeleider wensen alle leden een gelukkig en gezond nieuw jaar toe.
Uiteraard hopen we op een heel mooi vaarseizoen en wensen we een ieder behouden vaart!
We zien jullie graag op onze Nieuwsjaarreceptie op 7 januari aanstaande.

Fijne Feestdagen!
Schuiven naar boven