Een samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 25-4-2017 treft u hierbij aan.

Schuiven naar boven