Drinkwater weer aangesloten in de haven!

 

De Havenbeheerders hebben vanmorgen het water in de verenigingshaven weer aangesloten.
We verwijzen, wellicht ten overvloede, naar artikel 22, lid g van het nieuwe Havenreglement:
Het is NIET toegestaan drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen

Drinkwater weer aangesloten in de haven!
Schuiven naar boven