Datum Algemene Ledenvergadering (ALV) aangepast!

De datum waarop de ALV zal plaatsvinden is gewijzigd in zaterdagmiddag 21 april aanstaande.
Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de procedure om de Statuten aan te passen meer tijd vraagt dan gepland.
Het bestuur wil het concept van de nieuwe Statuten op de ALV aan de leden voorleggen.
De geplande vrijwilligersochtend komt te vervallen.
Nadere informatie volgt z.s.m.
Datum Algemene Ledenvergadering (ALV) aangepast!
Schuiven naar boven