Coronavirus

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven.

Het bestuur van de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen, ook als je recreatief gaat varen of aan de boot gaat werken.
Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

PS: De beroepsvaart blijft varen als cruciaal onderdeel van de bevoorrading, dus houd daar rekening mee.

Coronavirus
Schuiven naar boven