Commissies

De Vereniging kent de volgende commissies:

Havencommissie:
Coen de Graaf
Johan Rutkens

Ondersteuning Havencommissie:
Vaste vrijwilligers: Johan Sterenberg en Jos Stuurhaan
en nog vele anderen die regelmatig hand en spandiensten verrichten.

Redactiecommissie nieuwsbrief  2023
Nader te bepalen

Activiteitencommissie:
Jos Stuurhaan
Coen de Graaf
Joop de Graaf
Tjalling de Jong

Werkgroep Nieuwbouw Verenigingshaven:
Joop de Graaf
Johan Rutkens

Website en Facebook content:
Ria Sterenberg-Kok

 

Schuiven naar boven