Commissies

De Vereniging kent de volgende commissies:

Havencommissie

Coen de Graaf
Johan Rutkens
Rob Rutkens (bestuur)

Ondersteuning Havencommissie
Vaste vrijwilligers

Johan Sterenberg
Jos Stuurhaan
Oene Verhoef
Peter Rutkens
Oene Verhoef

en nog vele anderen die regelmatig hand en spandiensten verrichten.

Redactiecommissie nieuwsbrief

Nader te bepalen

Kajuit

Jos Stuurhaan
Albert Tonnis

Website en Facebook content

Ria Sterenberg-Kok
Peter Rutkens

Schuiven naar boven