Clubboek 2018 verspreid onder de leden!

Het clubboek 2018 is verspreid onder de leden.
De “commissie clubboek”bestaande uit:
Tjalling de Jong, Jan van der Meulen, Coen de Graaf, Jelte Kloostra (advertenties) en Gerard de Graaf (toegevoegd vanuit het bestuur),is er wederom in geslaagd om een zeer lezenswaardig en informatief clubboek samen te stellen.
Als bestuur nemen wijk ons petje af voor deze commissie. We weten hoeveel tijd en energie één en ander kost.
Bedankt!

Bij het clubboek treft u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering aan, met de daarbij behorende stukken, alsmede de uitnodiging voor onze traditionele Voorjaarstocht op 23 juni aanstaande. We zien uw aanmelding hiervoor graag z.s.m. tegemoet, gelet op de reserveringen die we moeten maken.

 

 

Clubboek 2018 verspreid onder de leden!
Schuiven naar boven