Clubboek 2016 gearriveerd (2)!

nieuwsgierig-logo

Beste leden,

Het clubboek 2016, de JUBILEUM-editie is inmiddels bij de meeste leden in de brievenbus gevallen.
Heel veel leden zijn hier erg druk mee geweest om:
a) het boek samen te stellen en
b) het boek voor de zomervakantie gereed te hebben opdat de leden het boek als naslagwerk kunnen gebruiken tijdens hun vakantie.
Wij wensen jullie heel veel leesplezier, met name de artikelen van jaren geleden die, met de wetenschap van nu, in een geheel ander perspectief zijn komen te staan.

Commissie clubboek 2016: hartelijk dank voor jullie enorme inspanning!

Bij het clubboek treffen jullie ook de Nieuwsbrief aan.
Hierin wordt o.a. de datum genoemd voor het feest ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan.
Voor ons is het erg belangrijk snel te weten hoeveel leden wij kunnen verwachten op 15 oktober aanstaande, aangezien we daar ons programma op kunnen aanpassen.
Willen jullie zo spoedig mogelijk laten weten of je komt en zo ja met hoeveel personen?
Mochten wij voor 1 september geen bericht van je hebben ontvangen dan nemen wij aan dat je niet komt op 15 oktober.
Helaas heeft Caparis bij het verzenden van het clubboek en Nieuwsbrief vergeten het antwoordformulier bij te sluiten.
De leden die geen e-mailadres hebben opgegeven krijgen het antwoordformulier nagestuurd.
Voor de leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is: jullie krijgen per e-mail alsnog het opgaveformulier.

Je kunt het ook downloaden middels onderstaande link:

Antwoordformulier 15 oktober 2016

Clubboek 2016 gearriveerd (2)!
Schuiven naar boven