Leeuwarder Watersport

Nieuws

Asbestsanering in de haven

Op 4 maart a.s. zullen er werkzaamheden verricht worden ten behoeve van de asbestsanering aan de schiphuizen 34 en 35 en het fietsenhok. Om de werkzaamheden te kunnen starten dient het fietsenhok voor die tijd leeg te zijn. Enkele leden hebben hier nog voorwerpen liggen die voor die tijd verwijderd dienen te worden. Wij verzoeken […]

Clubboek 2021 op de deurmat

Afgelopen vrijdag viel bij de meeste leden van onze vereniging het clubboek voor het watersportseizoen 2021 op de deurmat. Ook dit jaar is het boek weer met veel inzet voor u samengesteld. Tjalling de Jong en Jan van der Meulen voor de inhoud, Jelte Kloostra voor de adverteerders die ons in deze tijd nog steeds […]

Werkgroep nieuwbouw

Eind januari is er door het bestuur van de LWS een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep Nieuwbouw gaat zich de komende tijd bezig houden met de nieuwbouwplannen in onze haven. Het betreft hier de (gedeeltelijke) vervanging van de schiphuizen 34 tot en met 44. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Ronald […]

BPR aan boord

Wist u dat het voor elk schip (met uitzondering van open schepen) verplicht is, om in het werkingsgebied van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) een bijgewerkt exemplaar aan boord te hebben. Vroeger waren dit de dure dikke boeken die de schipper in zijn bezit moest zien te krijgen. Tegenwoordig kan men naast een gedrukte versie (in boekvorm) […]

Werkzaamheden haven gestaakt

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandagavond heeft het bestuur besloten om de werkzaamheden met de vrijwilligers in de haven tijdelijk te staken. Wij achten het niet verantwoord om met elkaar te klussen. Alleen de noodzakelijke dingen zullen door havenbeheer worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het verzamelen en laten controleren van onze brandblussers. U zult […]

Nieuwe bestuursleden

Waar twee bestuursleden gaan komen er weer twee nieuwe voor terug. Dat is een geruststellende constatering nadat zowel Gerard van der Graaf als Corné van Erve te kennen hadden gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn binnen het bestuur. Begin dit jaar werden leden gepolst om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. […]

‘Teake van der Meer’ gaat niet door

Gezien de huidige situatie vanwege Corona heeft het management van ‘Zalen Schaaf’ besloten de voorstelling van Teake van der Meer, gepland op 6 november a.s., af te gelasten. Wij respecteren dit besluit. Ons oud-voorzitter Gerard de Graaf blijft in contact met het management om uiteindelijk een andere datum te plannen.  Wij houden u op de […]

Schuiven naar boven