Geen categorie

Belangrijke informatie vanuit het bestuur

Geacht lid, beste watersportvriend, Helaas heeft onze penningmeester, de heer Ronald Gerlofsma, wegens familieomstandigheden moeten besluiten zijn functie per direct te beëindigen.Ook ons bestuurslid havenzaken, de heer Paul Zwarts, heeft zijn functie per direct moeten beëindigen wegens gezondheidsredenen. De overige bestuursleden vinden het erg jammer dat beide heren tussentijds zijn afgetreden en wensen hen sterkte […]

19-1-2023 keuring brandblussers

Op 19-1-2023 worden de brandblussers op de haven gecontroleerd. De leden van de vereniging die de brandblussers die zij aan boord hebben, ook willen laten keuren, is er gelegenheid om dat doen, ’s middags in de Kajuit. Kosten 5,00 Euro per blusser. Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om te komen op 19-1-2023, […]

Schuiven naar boven