Leeuwarder Watersport

Geen categorie

Ronald Gerlofsma 40 jaar lid van de LWS

In de bestuursvergadering gisteravond werd onze penningmeester Ronald Gerlofsma door voorzitter Gerard de Graaf in het zonnetje gezet. Ronald is dit jaar 40 jaar lid van de L.W.S. en ontving de daarbij horende oorkonde met gouden speld en uiteraard een bos bloemen. Ronald vervult op zeer nauwgezette wijze het penningmeesterschap waarvoor het bestuur hem, namens […]

Helaas geen activiteiten dit jaar georganiseerd door de activiteitencommissie

De activiteitencommissie binnen onze vereniging organiseert elk jaar meerdere leuke, leerzame en vooral gezellige activiteiten, waaronder een voor- en/of najaarstocht. Door alle geldende maatregelen ter bestrijding van en ter voorkoming van besmetting met het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Dat is jammer maar niemand kan hier iets aan doen. Gezondheid staat uiteraard voorop!!! […]

Algemene Ledenvergadering 3 oktober 2020

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdagmiddag 3 oktober aanstaande in “Zalen & Events 58 “( voorheen Tivoli) aan de Huizumerlaan 59 te Leeuwarden. De agenda met aanvullende informatie ontvangt u enige weken voor deze datum. Bestuur Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.

Algemene Ledenvergadering verschoven naar het najaar 2020

Krachtens de Statuten van de Vereniging¬† dient het bestuur in het eerste halfjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te schrijven. Door de coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande R.I.V.M.-maatregelen is dit nu niet mogelijk. Formeel kan alleen de ALV uitstel verlenen en dit, als je geen ALV kunt uitschrijven, was derhalve niet mogelijk. Het bestuur […]

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 12 mei 2020

De volgende zaken zijn o.a. aan de orde geweest: Bezetting havencommissie Hoe nu verder met de Algemene Ledenvergadering (dit n.a.v. de nog steeds geldende R.I.V.M.-maatregelen ) Renovatie gevel Westzijde groot schiphuis ( ligplaats 7e) langs de spoorbaan Verzoek door een lid om zijn ligplaats te mogen onderverhuren Werkzaamheden in de haven in relatie tot de […]

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 15 april 2020

  Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is een reguliere vergadering niet mogelijk. Daardoor heeft alleen het Dagelijks Bestuur via beeldbellen vergaderd. De overige bestuursleden hebben van te voren input geleverd. De volgende zaken zijn aan de orde geweest: Het verplaatsen van diverse geplande activiteiten ( zie de website) waaronder de Algemene Ledenvergadering. […]

Schuiven naar boven