Bijeenkomst 10 november gaat niet door

Vanwege te geringe belangstelling hebben we besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan.
Wellicht gaan we volgend voorjaar, in samenwerking met andere partijen, proberen e.e.a. opnieuw op de agenda te plaatsen, mede gelet op de belangrijkheid van het onderwerp.

Bijeenkomst 10 november gaat niet door
Schuiven naar boven