Bestuursvergadering 23 mei 2016

Het interim bestuur kwam voor het eerst bijeen.
De volgende zaken zij besproken:
– Evaluatie Algemene Ledenvergadering gehouden op 21 mei jongstleden:  conclusie: een strak georganiseerde en goed verlopen bijeenkomst!
– Functieverdeling interim-bestuur ( zie website: kopje bestuur)
– Benoemen van de diverse commissies ( haven, clubhuis, 100 jaar bestaan, clubboekje en activiteiten). De leden die hiervoor worden opgesteld moeten eerst worden gevraagd en indien zij willen participeren zal dit op korte termijn worden gecommuniceerd middels e-mail, website en Facebook.  De leden zonder social-media krijgen deze informatie per brief.
– Kamer van Koophandel inschrijving actualiseren
– Sleutelbeheer: wie krijgt welke sleutels en wie moeten sleutels inleveren ( een en ander wordt nu nauwgezet vastgelegd)
– Activiteiten 2016: wat gaan we organiseren en wanneer, dit ook in het kader van het 100-jarig bestaan (overleg met de commissie die hiervoor staat opgesteld)

 

 

Bestuursvergadering 23 mei 2016
Schuiven naar boven