Leeuwarder Watersport

Bestuur

Voorzitter 

Ronald van Aken (Leeuwarden)


Secretaris

Palle Bruggeman (Boksum)


Penningmeester 

Ronald Gerlofsma (Assen)


Leden

Albert Tonnis (Giekerk) – aanspreekpunt clubhuis ‘De Kajuit’

Paul Zwarts (Leeuwarden) – aanspreekpunt havenzaken


 

Schuiven naar boven