Belangrijke informatie vanuit het bestuur!

In de herfst- en winterperiode zijn de weeromstandigheden van grote invloed op de veiligheid aan boord van een schip.
Regen, ijzel, sneeuw zorgen voor gladheid, mist zorgt voor slecht zicht waardoor kans op uitglijden, struikelen en vallen aanzienlijk toeneemt. Het is belangrijk om in deze periode extra alert te zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden op de boot of in nabijheid van de boot ( lees boothuis/steiger)

  • Zorg dat de looppaden en materialen vrij zijn van sneeuw en ijs
  • Zorg voor goede verlichting;
  • Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruik ze op de juiste manier, zoals geschikte schoenen tegen uitglijden;
  • Loop te allen tijde rustig en houdt de reling vast;
  • Overweeg wanneer welke activiteiten uitgevoerd worden, pas dit aan op de heersende omstandigheden. Neem GEEN risico’s!

Neem daarnaast, indien je wel werkzaamheden gaat uitvoeren voorzorgsmaatregelen:  bijv. plaats een ladder in het water opdat je, mocht je in het water vallen,  er zelf uit kan komen.
Zorg, als je toch aan de slag gaat, dat je niet alleen bent: mocht het onverhoopt fout gaan dan heb je in ieder geval hulp!
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen: dus stel risicovolle werkzaamheden uit!
Wees voorbereid en blijf communiceren met elkaar en eventueel met het thuisfront (open telefoonverbinding).

 

De belangrijkste risico’s bij werken nabij het water zijn:

  • Verdrinking
  • Besmetting
  • Onderkoeling

Mensen die in aanraking met oppervlaktewater komen, lopen het risico op besmetting met de bacteriën en virussen die zich in het water bevinden. Deze risico’s worden vaak over het hoofd gezien of onderschat.

We spreken over besmet oppervlaktewater als het bacteriën of virussen bevat waar de mens ziek van kan worden. Omdat veel van deze bacteriën en virussen niet met het blote oog waarneembaar zijn, doe je er goed aan om er altijd rekening mee te houden dat oppervlaktewater besmet kan zijn. Een lijst met de meest voorkomende bacteriën en virussen is hier te vinden: Risico’s werken in besmet oppervlaktewater.

Draag een automatisch reddingsvest

Het automatische reddingsvest is het meest belangrijke persoonlijke beschermingsmiddel wanneer er in de nabijheid van water wordt gewerkt. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch verdrinken er nog ieder jaar teveel mensen omdat zij geen reddingsvest droegen.

Ook vinden er incidenten plaats waarbij het reddingsvest niet wordt geactiveerd door gebrekkig onderhoud. Het dragen van een reddingsvest vergroot de overlevingskans aanzienlijk. Meer informatie en een praktische toolbox hierover is hier te vinden: Toolbox reddingsvest, veilig werken langs het water.

 

Aanvullende maatregelen bij koude omstandigheden

Onder koude omstandigheden is het werken nabij het water extra risicovol.
Stel werkzaamheden die best later kunnen worden uitgevoerd uit!
Onder winterse omstandigheden is de kans op uitglijden groter. Ook raakt een drenkeling sneller onderkoeld wanneer de watertemperatuur daalt. Bij een watertemperatuur van rond het vriespunt kan je al na 5 minuten onderkoeld raken.

Daarnaast kan het lichaam hevig reageren op het koude water. Deze reactie wordt ook wel ‘cold shock’ genoemd. Het is aan te raden om onder winterse omstandigheden aangepaste kleding te dragen. Draag bijvoorbeeld een droogpak of kleding die weerstand biedt tegen de cold shock.

 

Belangrijke informatie vanuit het bestuur!
Schuiven naar boven