Belangrijke informatie vanuit het bestuur

Geacht lid, beste watersportvriend,

Helaas heeft onze penningmeester, de heer Ronald Gerlofsma, wegens familieomstandigheden moeten besluiten zijn functie per direct te beëindigen.
Ook ons bestuurslid havenzaken, de heer Paul Zwarts, heeft zijn functie per direct moeten beëindigen wegens gezondheidsredenen.

De overige bestuursleden vinden het erg jammer dat beide heren tussentijds zijn afgetreden en wensen hen sterkte en beterschap in deze voor hen moeilijke periode.

Het betekent ook dat het huidige bestuur thans minder dan 5 leden telt, terwijl dat officieel het minimumaantal bestuursleden moet zijn.

De financiële administratie wordt op dit moment gedaan door mevrouw Ria Sterenberg-Kok, die ook het secretariaat beheert.

Het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken op de haven, waaronder onderhoud en reparaties, wordt waargenomen door de heer Johan Rutkens.
Hij is geregeld op de haven aanwezig en is bereikbaar op telefoonnummer 31 6 82654784.

Het huidige bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
– Ronald van Aken, voorzitter
– Albert Tonnis, clubhuis en activiteiten
– Rob Rutkens, algemeen met ondersteuning havenzaken
– Ria Sterenberg-Kok, secretariaat en financiële administratie
– U???

Het bestuur is dringend op zoek naar iemand die ons team wil komen versterken en de financiële administratie of het secretariaat op zich wil en kan nemen.
Bent u of ben jij diegene? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Voor informatie kunt u ons bereiken via mail: info@lwsleeuwarden.nl of lwssecretariaat@outlook.com.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Ria Sterenberg-Kok

Belangrijke informatie vanuit het bestuur
Schuiven naar boven