Leeuwarder Watersport

Auteur: Gerard

Ronald Gerlofsma 40 jaar lid van de LWS

In de bestuursvergadering gisteravond werd onze penningmeester Ronald Gerlofsma door voorzitter Gerard de Graaf in het zonnetje gezet. Ronald is dit jaar 40 jaar lid van de L.W.S. en ontving de daarbij horende oorkonde met gouden speld en uiteraard een bos bloemen. Ronald vervult op zeer nauwgezette wijze het penningmeesterschap waarvoor het bestuur hem, namens […]

Algemene Ledenvergadering verschoven naar het najaar 2020

Krachtens de Statuten van de Vereniging  dient het bestuur in het eerste halfjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te schrijven. Door de coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande R.I.V.M.-maatregelen is dit nu niet mogelijk. Formeel kan alleen de ALV uitstel verlenen en dit, als je geen ALV kunt uitschrijven, was derhalve niet mogelijk. Het bestuur […]

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 12 mei 2020

De volgende zaken zijn o.a. aan de orde geweest: Bezetting havencommissie Hoe nu verder met de Algemene Ledenvergadering (dit n.a.v. de nog steeds geldende R.I.V.M.-maatregelen ) Renovatie gevel Westzijde groot schiphuis ( ligplaats 7e) langs de spoorbaan Verzoek door een lid om zijn ligplaats te mogen onderverhuren Werkzaamheden in de haven in relatie tot de […]

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 15 april 2020

  Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is een reguliere vergadering niet mogelijk. Daardoor heeft alleen het Dagelijks Bestuur via beeldbellen vergaderd. De overige bestuursleden hebben van te voren input geleverd. De volgende zaken zijn aan de orde geweest: Het verplaatsen van diverse geplande activiteiten ( zie de website) waaronder de Algemene Ledenvergadering. […]

Conference Teake van der Meer wederom verplaatst!

In Nederland gelden thans nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen gelden voor evenementen zoals het optreden van Teake van der Meer tot 1 juni aanstaande. Zalencentrum Zalen Schaaf  volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en Gemeente Leeuwarden met betrekking tot het coronavirus en heeft derhalve alle voorstellingen tot 1 […]

Schuiven naar boven