Leeuwarder Watersport

Auteur: Beheerder

Werkzaamheden haven gestaakt

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandagavond heeft het bestuur besloten om de werkzaamheden met de vrijwilligers in de haven tijdelijk te staken. Wij achten het niet verantwoord om met elkaar te klussen. Alleen de noodzakelijke dingen zullen door havenbeheer worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het verzamelen en laten controleren van onze brandblussers. U zult […]

Boot Holland editie 2021 verplaatst

De organisatie van Boot Holland liet vandaag via de media-kanalen weten dat de Beurs van 2021 niet door gaat. Men wil veilig en verantwoord bezoekers toe laten tot deze beurs en gezien de huidige omstandigheden is dat (nog) niet mogelijk. Als Bestuur van de Vereniging Leeuwarder Watersport staan wij achter deze beslissing. Wij weten dat […]

Nieuwe bestuursleden

Waar twee bestuursleden gaan komen er weer twee nieuwe voor terug. Dat is een geruststellende constatering nadat zowel Gerard van der Graaf als Corné van Erve te kennen hadden gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn binnen het bestuur. Begin dit jaar werden leden gepolst om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. […]

Samenstellen clubboek 2021

Ook dit jaar gaat de redactiecommissie van ons Clubboekje weer enthousiast aan de slag met ons clubfeuilleton vol interessante informatie over onze vereniging en de watersport in het algemeen. Elk jaar weer een hels karwei om alles in zo’n handig boekje te krijgen. Watersportbladen worden door lid Tjalling de Jong doorgenomen, Jan van der Meulen […]

‘Teake van der Meer’ gaat niet door

Gezien de huidige situatie vanwege Corona heeft het management van ‘Zalen Schaaf’ besloten de voorstelling van Teake van der Meer, gepland op 6 november a.s., af te gelasten. Wij respecteren dit besluit. Ons oud-voorzitter Gerard de Graaf blijft in contact met het management om uiteindelijk een andere datum te plannen.  Wij houden u op de […]

Gerard de Graaf neemt afscheid

Afgelopen zaterdag vond in de ‘Dance Company 058’ aan de Huizumerlaan in Leeuwarden onze Algemene Leden Vergadering plaats. Begrijpelijk waren er een aantal afzeggingen en was de opkomst met 15 leden iets aan de lage kant. Het bestuur heeft er dan ook alles aan gedaan om de vergadering gelet op de bindende regels van het […]

Schuiven naar boven