Leeuwarder Watersport

Auteur: Beheerder

Geslaagde Meet & Greet bijeenkomst!

Zaterdagmiddag 18 september jl heeft de Leeuwarder Watersportvereniging LWS een Meet &Greet bijeenkomst georganiseerd waarbij de Corona-richtlijnen streng werden gevolgd. Desondanks kon de LWS- activiteitencommissie voor totaal ruim 40 leden en introducees een erg leuke middag organiseren. Het weer was ons allen uitermate gunstig gezind zodat de aanwezigen heerlijk buiten konden genieten. Na het welkomstwoord […]

Geanimeerde Algemene Ledenvergadering

Een beperkt aantal leden, waaronder drie Leden van Verdienste, bezochten gisteravond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegde over het afgelopen verenigingsjaar. Om stipt 19.30 opende de voorzitter a.i. Ronald van Aken de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Voorafgaand aan de vergadering, vanwege privéomstandigheden,  had hij de […]

Najaarsactiviteit: 18 september aanstaande

Najaarsbijeenkomst 2021 “Meet &Greet bij het clubhuis”   Geacht lid, beste watersportvriend, Nu de vakanties al eindigen in deze nog altijd bizarre Covid-19/Corona tijd heeft de activiteitencommissie het plan opgevat om een najaarsbijeenkomst te organiseren. Uiteraard  moeten we de Corona-regels in acht nemen,  dwz een bijeenkomst voor allen die volledig gevaccineerd zijn,  geen klachten hebben, […]

Nieuwsbrief mei 2021

Algemene Ledenvergadering (ALV) De situatie rondom Covid- 19 lijkt zo langzamerhand ons minder in een ‘wurggreep’ te houden. Het lijkt ons echter nog steeds geen goed idee om de Algemene Ledenvergadering nog voor de zomer te plannen en zijn dan ook voornemens dit woensdag 8 september te doen. We willen u graag op deze Algemene […]

Informatie vanuit het secretariaat L.W.S.

Beste leden van de LWS, Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de laatste bestuursvergaderingen van de LWS. Voor de leesbaarheid heb ik deze samenvatting gerubriceerd. Vrijwel alle laatste bestuursvergaderingen hebben plaats gevonden via Teams, persoonlijk vind ik dit geen ideale manier van communiceren maar nood breekt wetten. Bestuurssamenstelling: Na de instemming van de […]

Asbestsanering in de haven

Op 4 maart a.s. zullen er werkzaamheden verricht worden ten behoeve van de asbestsanering aan de schiphuizen 34 en 35 en het fietsenhok. Om de werkzaamheden te kunnen starten dient het fietsenhok voor die tijd leeg te zijn. Enkele leden hebben hier nog voorwerpen liggen die voor die tijd verwijderd dienen te worden. Wij verzoeken […]

Clubboek 2021 op de deurmat

Afgelopen vrijdag viel bij de meeste leden van onze vereniging het clubboek voor het watersportseizoen 2021 op de deurmat. Ook dit jaar is het boek weer met veel inzet voor u samengesteld. Tjalling de Jong en Jan van der Meulen voor de inhoud, Jelte Kloostra voor de adverteerders die ons in deze tijd nog steeds […]

Werkgroep nieuwbouw

Eind januari is er door het bestuur van de LWS een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep Nieuwbouw gaat zich de komende tijd bezig houden met de nieuwbouwplannen in onze haven. Het betreft hier de (gedeeltelijke) vervanging van de schiphuizen 34 tot en met 44. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Ronald […]

Schuiven naar boven