Leeuwarder Watersport

Auteur: Beheerder

Informatie vanuit het secretariaat L.W.S.

Beste leden van de LWS, Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de laatste bestuursvergaderingen van de LWS. Voor de leesbaarheid heb ik deze samenvatting gerubriceerd. Vrijwel alle laatste bestuursvergaderingen hebben plaats gevonden via Teams, persoonlijk vind ik dit geen ideale manier van communiceren maar nood breekt wetten. Bestuurssamenstelling: Na de instemming van de […]

Asbestsanering in de haven

Op 4 maart a.s. zullen er werkzaamheden verricht worden ten behoeve van de asbestsanering aan de schiphuizen 34 en 35 en het fietsenhok. Om de werkzaamheden te kunnen starten dient het fietsenhok voor die tijd leeg te zijn. Enkele leden hebben hier nog voorwerpen liggen die voor die tijd verwijderd dienen te worden. Wij verzoeken […]

Clubboek 2021 op de deurmat

Afgelopen vrijdag viel bij de meeste leden van onze vereniging het clubboek voor het watersportseizoen 2021 op de deurmat. Ook dit jaar is het boek weer met veel inzet voor u samengesteld. Tjalling de Jong en Jan van der Meulen voor de inhoud, Jelte Kloostra voor de adverteerders die ons in deze tijd nog steeds […]

Werkgroep nieuwbouw

Eind januari is er door het bestuur van de LWS een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep Nieuwbouw gaat zich de komende tijd bezig houden met de nieuwbouwplannen in onze haven. Het betreft hier de (gedeeltelijke) vervanging van de schiphuizen 34 tot en met 44. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Ronald […]

Overlijden Teake van der Meer

Vandaag bereikte ons allen het droevige bericht dat theatermaker Teake van der Meer op 83-jarige leeftijd is overleden. Met name de oudere leden van onze vereniging zullen hem nog kennen van de voorstellingen tijdens de LWS-feestavonden in Zalen Schaaf. Hoe mooi zou het zijn geweest dat we dit nog één keer konden herbeleven tijdens zijn […]

Hoog water in de haven

Zondagochtend trof een oplettend bestuurslid en een passant een waterrijke haven aan. Op dat moment zijn andere bestuursleden ook naar de haven gekomen. De ligplaatshouders, waarvan wij dachten dat er redelijke wijs wel actie moest worden ondernomen, zijn door Paul Zwarts ingelicht. Uiteraard kunnen we niet elke situatie inschatten en vragen derhalve ook om uw […]

Schuiven naar boven