Atze Klijnsma en Coen de Graaf benoemd tot Leden van Verdienste!

Atze Klijnsma en Coen de Graaf benoemd tot Leden van Verdienste.

 

Op voorstel van het bestuur benoemde de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.  Atze Klijnsma en Coen de Graaf tot Leden van Verdienste!
De bijzondere situatie deed zich voor dat Atze ziek was en derhalve de ALV niet kon bijwonen.
De techniek staat tegenwoordig voor niets en de voorzitter Gerard de Graaf sprak Atze tijdens de ALV toe via een open-telefoonverbinding:

Beste Atze: je bent Lid sinds 16-7-1977, dus al 42 jaar lid van onze Vereniging. Waar blijft de tijd…
Je was van 1998 tot en met 2005  bestuurslid, en als secretaris lid van het Dagelijks Bestuur.
Atze,  je vervulde die taak zeer nauwgezet. De ledenadministratie was bij jou in goede handen
Daarnaast ben je positief kritisch ingesteld en je zal niet nalaten je mening te delen wanneer je denkt dat dit nodig is. Ik heb dat als voorzitter wel eens moeten ervaren….
Atze je bent op dit moment ook alweer een aantal jaren, samen met Coen en Jelte, actief als havenbeheerder.
Na de bestuurlijke perikelen in 2015 en 2016, en het formeren van een interim-bestuur, op advies van de Commissie van Goede Diensten, was je bereid wederom een actieve rol als vrijwilliger op zich te nemen. Met als gedachte de vereniging weer in rustig vaarwater te krijgen…..
Dat brengt met zich mee dat jij, mede gelet op je bouwtechnische achtergrond, actief bent met o.a. herstelwerkzaamheden aan onze opstallen. Ook coördineer je samen met Coen en Paul de activiteiten die moeten worden uitgevoerd tijdens de vrijwilligersdagen.
Vele uren ben je dus, in het voor- en naseizoen te vinden op de Verenigingshaven.
In de zomer, als weer even meezit,  ga je samen met echtgenote Menke aan boord van de motorboot eveneens genaamd Menke. Jullie  genieten dan volop. In de winterperiode gaan Atze en Menke naar jullie dochter in Australie, down-under.
Beste Atze: het bestuur is jou zeer erkentelijk voor al hetgeen je voor de LWS hebt gedaan en nog steeds doet.

Daarna richtte Gerard de Graaf zich tot zijn broer Coen de Graaf:

Beste Coen: Je bent lid vanaf  14-5-1979, en ik neem aan dat je toen de Pikmeerkruiser “Free Bird” in je bezit kreeg. 40 jaar lid dus dit jaar en dat betekend dat je straks van mij de gouden speld en de daarbij behorende oorkonde krijgt.
Dat is voor mij , als broer, een heel bijzonder en speciaal moment!
Coen: Je bent altijd betrokken geweest bij de Vereniging, als lid van de activiteitencommissie, deze commissie regelt de jaarlijkse Voor- en/of Najaarstocht en daarnaast je bent al vele jaren lid van de redactiecommissie , de leden die het opstellen van het Clubboek voor hun rekening nemen.  Jij was verantwoordelijk voor de schepenlijst in het clubboek.
Nu gaat dat allemaal via de PC digitaal maar vroeger werd de  kopij getypt en daarbij speelde jouw dochter Marloes zelfs een actieve rol. De gehele familie werd ingezet bij de bezorging van het boek in Leeuwarden.
Ook jij bent vrijwel dagelijks in de haven te vinden, dit in je rol als Havenbeheerder, samen met Atze en Jelte.
Alle opmerkingen/adviezen van de leden, veelal goedbedoeld, komen op jouw bordje en problemen los jij op of speel je door naar het bestuur. En ook jij, met je technisch inzicht, bent een onmisbare schakel in het optimaal kunnen functioneren van onze vereniging.
De “Free Bird “ is vorig jaar verkocht maar jij en Joke maken nu vele uitstapjes, echter nu met de auto.
Coen: het bestuur is ook jou zeer erkentelijk voor al hetgeen je voor de LWS hebt gedaan en nu nog steeds doet.

Het bestuur feliciteert Atze en Coen, als nieuwe Leden van Verdienste,  met hun benoeming!

 

Atze Klijnsma en Coen de Graaf benoemd tot Leden van Verdienste!
Schuiven naar boven