Asbestsanering gaat niet door!

Asbest
Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet om het dakbedekkingsmateriaal uit te bannen op 4 juni jongstleden verworpen.
Dit besluit kwam voor ingewijden geheel onverwacht.
Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten de voorgenomen sanering niet door te laten gaan. Derhalve zullen er geen werkzaamheden in september plaatsvinden en kunt u gewoon op uw ligplaats blijven liggen c.q. de haven betreden.

Asbestsanering gaat niet door!
Schuiven naar boven