Asbestsanering en renovatie dak boothuizen aan de noordkant afgerond.

Nadat medio 2019 de plannen om het asbest dak van het  boothuis aan de noordzijde (spoorkant) van de verenigingshaven te gaan saneren door een onverwachte wetswijziging werd uitgesteld is in oktober 2021 toch gestart met de ingrijpende werkzaamheden.
Bestuurslid havenzaken Paul Zwarts heeft vele uren gestoken in de voorbereidende werkzaamheden waaronder het bestellen van de benodigde materialen en het vinden van tijdelijke ligplaatsen voor de boten van de leden die er een ligplaats huren.
Samen met penningmeester Ronald Gerlofsma hebben zij de voortgang van het project bewaakt.
Vele vrijwilligers zijn tijdens de sanering en daarna, soms onder slechte weersomstandigheden, wekenlang bezig geweest met het plaatsen van de nieuwe dakplaten en de daarbij behorende werkzaamheden. Respect en heel veel dank hiervoor! Zie ook de berichten op onze Facebookpagina!
Begin november was de klus geklaard en kan het dak er weer vele jaren tegenaan.
De bereidwilligheid en inzet van allen die bij deze klus betrokken zijn geweest toont aan dat het verenigingsgevoel bij de Leeuwarder Watersport Vereniging L.W.S. nog steeds hoog is!
Hierbij denken we ook aan de vele commissies die op andere terreinen actief zijn.
Met elkaar en voor elkaar.

Asbestsanering en renovatie dak boothuizen aan de noordkant afgerond.
Schuiven naar boven