Annulering Najaarstocht 2022

Er zijn maar liefst 16 aanmeldingen binnen gekomen voor de Najaarstocht van aanstaande zondag 18 september. Een fantastisch aantal.

We hadden ons er allemaal op verheugd.

In verband met de weersvoorspelling voor die dag heeft de activiteitencommissie helaas moeten besluiten de tocht niet door te laten gaan.

Gelukkig heeft de activiteitencommissie volop ideeën voor een volgende activiteit. Te zijner tijd wordt u hierover geinformeerd.

Annulering Najaarstocht 2022
Schuiven naar boven