Algemene Ledenvergadering verschoven naar het najaar 2020

Krachtens de Statuten van de Vereniging  dient het bestuur in het eerste halfjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te schrijven.
Door de coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande R.I.V.M.-maatregelen is dit nu niet mogelijk.
Formeel kan alleen de ALV uitstel verlenen en dit, als je geen ALV kunt uitschrijven, was derhalve niet mogelijk.
Het bestuur heeft de leden via e-mail en/of schriftelijk gevraagd of zij konden instemmen met het voorstel van het bestuur de ALV in de 2e helft van 2020 te laten plaatsvinden.
De leden hebben hiermee unaniem ingestemd.
Het bestuur schrijft derhalve in september/oktober een ALV uit.
Echter….het kan zijn dat dan nog steeds R.I.V.M.-maatregelen gelden, denk aan de 1.5 meter afstand eis en de eisen die gelden voor groepen en samenkomsten (op dit moment maximaal 30 personen).
Mochten deze eisen in september/oktober nog steeds gelden dan kunnen maar een zeer beperkt aantal leden de ALV bijwonen, vermoedelijk op een andere  locatie dan ons clubhuis “de Kajuit”.
Uiteraard informeren wij onze leden tijdig over hoe we e.e.a. gaan organiseren.

Bestuur L.W.S.

Algemene Ledenvergadering verschoven naar het najaar 2020
Schuiven naar boven