Algemene Ledenvergadering 26 maart aanstaande!

Op 26 maart aanstaande legt het bestuur rekening en verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in 2021.
Locatie: Zalencentrum “Zaal en Zo”, Kalverdijkje 77-C ( naast het zwembad) te Leeuwarden.
Aanvang: 14.00 uur.
De agenda is inmiddels, samen met het Clubboek 2022, aan de leden verzonden.
Het bestuur hoopt vele leden op deze ALV te mogen begroeten!

Algemene Ledenvergadering 26 maart aanstaande!
Schuiven naar boven