Algemene Ledenvergadering 23 maart aanstaande

Op zaterdagmiddag 23 maart aanstaande houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Tevens komen het vernieuwde Huishoudelijk- en Havenreglement aan de orde.
De vergadering start om 14.30 uur.
De convocatie wordt zoveel mogelijk per e-mail verzonden begin maart. Degenen waarvan we geen e-mailadres in ons bestand hebben ontvangen de convocatie per post.

Algemene Ledenvergadering 23 maart aanstaande
Schuiven naar boven