Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016

De algemene ledenvergadering op zaterdag 21 mei jongstleden:
Voor de leden die niet aanwezig konden zijn een kort bericht op verzoek van enkele leden

IMG-20160523-WA0013
De vergadering zorgde voor een bomvolle zaal en een prima sfeer.
De financiële jaarverslagen zijn goedgekeurd en het bestuur is decharge verleend.De conclusies en aanbevelingen van de commissie van Goede Diensten zijn vrijwel unaniem goedgekeurd.
Slechts 1 tegenstem per volmacht.
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Tjalling de Jong, voorzitter, leden: Ria Sterenberg, Paul Zwarts en Hubert Flisijn.
Intern worden de taken en functies (onder andere havenbeheerder) verdeeld. Het interim bestuur wil de leden hier zo spoedig mogelijk over informeren.
Met een vijfde kandidaat wordt binnenkort een gesprek gehouden, andere kandidaten voor het bestuur en vrijwilligersactiviteiten kunnen zich melden via: info@lwsleeuwarden.nl
Het oude bestuur werd geprezen voor alle uitstekende verrichtingen van de afgelopen jaren.Het verslag kunt u binnen een week per email verwachten.

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
Schuiven naar boven