Leeuwarder Watersport

Aanvullend bericht m.b.t. het coronavirus

Geachte huurder/opstalhouder/lid van de LWS,

 

We hebben via social-media gecommuniceerd waarin gevraagd werd alleen naar de haven te komen als het strikt noodzakelijk is.

Het is gebleken dat deze oproep door sommigen verkeerd uitgelegd is en dat huurders dachten dat ze tot nader order helemaal niet meer naar de boot konden.

Voor de goede orde daarom deze mail met extra uitleg.

De bedoeling van onze eerdere mail was om het aantal contacten op de haven zoveel mogelijk te verminderen en iedereen te vragen de regels van de RIVM in acht te nemen om elkaar en de havenmeesters die hun werk veilig moeten kunnen doen zoveel mogelijk te beschermen.

Zolang jachthavens in het noorden niet van overheidswege gesloten moeten worden kunt u natuurlijk met inachtneming van de regels gebruik blijven maken van uw ligplaats.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

Bezoeken aan de haven louter voor sociale contacten zijn niet in overeenstemming met de voorschriften van de overheid.

Het toilet is wel afgesloten.

Wij hopen dat deze situatie snel voorbij is en dat we met zijn allen deze barre tijden goed doorstaan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de LWS

Aanvullend bericht m.b.t. het coronavirus
Schuiven naar boven