Aanpassing reglementen

Op dit moment is een aantal (bestuurs)leden druk doende om de Statuten, Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement te herijken.
In de afgelopen jaren zijn er vele veranderingen op velerlei gebied geweest en zijn ook sommige inzichten veranderd.
Voor ons aanleiding om onze reglementen aan te passen.
Wordt vervolgd.

Aanpassing reglementen
Schuiven naar boven