Extra e-mailadressen

Met ingang van vandaag is het mogelijk om vragen en/of op- en aanmerkingen rechtstreeks te richten aan het bestuur of secretariaat van de vereniging LWS.
Het bestuur kunt u bereiken via:
bestuur@lwsleeuwarden.nl
Het secretariaat (lidmaatschapszaken, adreswijzingen, wijziging e-mailadres etc.) kunt u bereiken via:
secretariaat@lwsleeuwarden.nl
Binnenkort, afhankelijk van de snelheid waarmee de inschrijving van de nieuwe bestuursleden bij de Kamer van Koophandel is gerealiseerd, wordt er voor (spoedeisende) havenzaken een mobiel telefoonnummer gecommuniceerd. Eén van de havenbeheerders is dan altijd bereikbaar 🙂
Extra e-mailadressen
Schuiven naar boven