21 april ALV en 8 mei ‘s-avonds 2e vergadering inzake aanpassing Statuten!

Op 21 april aanstaande houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, aanvang 14.00 uur in “de Kajuit”, het clubbgebouw.
Hierin komt een voorstel tot aanpassing van de Statuten aan de orde.
Het ligt in de verwachting dat het voor een statutenwijziging vereiste aantal aanwezigen (twee/derde van het aantal leden) op de ALV van 21 april niet gehaald wordt.  De dan vereiste tweede vergadering hebben we daarom al gepland op 8 mei aanstaande, 20.00 uur in ons clubhuis en we nodigen u hiervoor ook van harte uit. Er wordt geen aparte uitnodiging meer verstuurd.

21 april ALV en 8 mei ‘s-avonds 2e vergadering inzake aanpassing Statuten!
Schuiven naar boven