Welkom

De Vereniging L.W.S., die al sinds 1916  bestaat, is laagdrempelig en heeft als statutair doel de bevordering en het uitoefenen van de watersport. Zij organiseert met enige regelmaat activiteiten zoals cursussen en uitstapjes.
De eigen jachthaven van de Vereniging Leeuwarder Watersport is gelegen aan de Wijde Greuns  in Leeuwarden en wordt voor een groot gedeelte onderhouden door leden van de vereniging.
Er zijn open ligplaatsen voor zeil- en motorboten en een aantal schiphuizen.
U kunt er in alle rust aan het onderhoud van uw boot werken, dit onder de voorwaarden verwoord in ons Havenreglement (zie op de site onder “Vereniging”).
Uiteraard zijn onze leden altijd bereid u van tips te voorzien.
Onze jaarlijkse vrijwilligersochtenden worden door veel van onze leden bezocht en zo wordt er veel werk verricht om onze haven in stand te houden.
Dit onder het motto: met elkaar voor elkaar!

Op het haventerrein van de Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, onze haven bereikt u via deze Stichting aan de Jachthavenlaan, bevindt zich een diesel- en gasdepot en er is ook een watersportservice aanwezig.

Het lidmaatschap voor onze vereniging bedraagt slechts € 35.
Als lid van de Vereniging L.W.S. toon je ook onze eigen, mooie clubvlag. Dan ben je herkenbaar voor de overige leden. De vlag is verkrijgbaar in onze eigen haven (er is vast wel een van de havenbeheerders aanwezig) of anders te bestellen via: info@lwsleeuwarden.nl. De kosten bedragen € 17,50, exclusief eventuele verzendkosten!

 

 

Informeer naar de mogelijkheden binnen onze verenging via info@lwsleeuwarden.nl of kom eens ‘oplopen’ in onze haven. Er zal vast iemand aanwezig zijn die u vriendelijk te woord staat.

Schuiven naar boven