Leeuwarder Watersport

Welkom

De verenging L.W.S. die al 105 jaar bestaat is laagdrempelig en heeft als statutair doel de bevordering en het uitoefenen van de watersport. Zij organiseert met enige regelmaat activiteiten zoals cursussen en uitstapjes.
De eigen jachthaven van de Vereniging Leeuwarder Watersport is gelegen aan de Wijde Greuns  in Leeuwarden en wordt voor een groot gedeelte onderhouden door leden van de vereniging.
Er zijn open ligplaatsen voor zeil- en motorboten en een aantal schiphuizen.
U kunt er in alle rust aan het onderhoud van uw boot werken, dit onder de voorwaarden verwoord in ons Havenreglement ( zie op de site onder “Vereniging”).
Uiteraard zijn onze leden altijd bereid u van tips te voorzien.
Onze jaarlijkse vrijwilligersochtenden worden  door veel van onze leden bezocht en zo wordt er veel werk verricht om onze haven in stand te houden.
Dit onder het motto: met elkaar voor elkaar!

Op het haventerrein van de Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, onze haven bereikt u via deze Stichting aan de Jachthavenlaan, bevindt zich een diesel- en gasdepot en is er ook een watersportservice aanwezig.

Het lidmaatschap voor onze vereniging bedraagt slechts € 35.  Bij het afsluiten van een vaartuigverzekering bij de FBTO geeft het lidmaatschap van de LWS 10% korting op de te betalen premie.

Informeer naar de mogelijkheden binnen onze verenging  via info@lwsleeuwarden.nl of kom eens ‘oplopen’ in onze haven. Er zal vast iemand aanwezig zijn die u vriendelijk te woord staat.

Schuiven naar boven